Trụ chữa cháy ngoài nhà (họng chữ Y)- TMK-265-001- Tomoken