MÁNG ĐÈN LED LẮP NỔI HOẶC TREO TRẦN PALI625/30/40 - PARAGON