TRỤ HỌNG TIẾP NƯỚC 2 CỬA - TMHK-2D65-100A - TOMOKEN