APTOMAT CHỐNG DÒNG RÒ(CHỐNG GIẬT) 4P+40A 300MA - A9R74440 - SCHNEIDER