Bộ 1 hạt công tắc 1 chiều và ổ cắm đa năng- S70-88710- DOBO