Đèn led chiếu sáng đường - D CSD02L/120W - Rạng Đông