Đèn, còi âm lượng lớn lắp tường, LED sáng tĩnh QAD125BZ